Získejte mapu svého designu zdarma

Mapu a základní informace o vašem designu dostanete mailem obratem po vyplnění formuláře (níže). Pokud ne, zkontrolujte si složku Spam či Promotion.

Mapa vám mimo jiné ukáže, jaký je vás energetický typ (viz Typy) a ideální způsob rozhodování (tzv. autorita). Můžete se také podívat, jak se projevují nedefinovaná (bílá) Centra ve vaší mapě. Toto jsou základní a úvodní informace o vašem designu, se kterými se můžete seznámit.

Pokud budete chtít získat detailní a ucelný popis vašich darů talentů, ideálního způsobu fungování a rozhodování, můžete si objednat Písemný rozbor.

Čas narození

Mapa se vypočte na základě data, času a místa narození. Nic jiného (např. jméno) nehraje roli. Čas narození je velmi důležitý a měl být co nejpřesnější. Doporučuji nespoléhat se na paměť rodičů a zjistit si přesný čas v porodnici či na matrice. Pokud si nejste časem jistí, můžete vygenerovat několik map pro více časů a porovnat, jak se mapa mění. Sledujte především případnou změnu v typu, autoritě a počtu barevných / bílých center či kanálů.

Jste-li narození jinde než v ČR/SR

Všechny mapy jsou vypočteny s místem narození v České a Slovenské republice, případně v zemi se stejným časovým pásmem (pozor, v minulosti byly letní časy platné v různých zemích různě). Pokud jste se narodili jinde, doporučuji vám mapu vygenerovat zde. Město narození je důležité pouze pro určení časového pásma a tedy správného času. Pokud vaše město není v databázi a objeví se chybové hlášení, uveďte nejbližší velké město.

Pro získání vaší mapy prosím vyplňte následující údaje