Semináře a kurzy

PRAVDA V NÁS

8.10. - 2.12. 2017 - online + závěrečné setkání naživo v Praze
Pravda v nás je úvodním kurzem do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je skvělým doplněním Písemného rozboru (či Základního výkladu). Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě. Budete také vice rozumět druhým a efektivněji komunikovat.

Aktuálně plánované akce:

Pravda v nás - úvodní kurz o Human designu (říjen 2017) - více informací zde

Poznej své talenty (říjen 2017) - více informací zde


Prožitkové semináře osobního rozvoje:

Tyto semináře jsou cestou ke zdrojům osobní síly a plnému projevení vašich talentů. Nejedná se výukou o Human designu, pouze o využití některých informací z mapy účastníků coby vstupní bránu do pro iniciační proces. Zpětnou vazbu účastníků si můžete přečíst zde a zde.

Poznej své talenty - více informací naleznete zde.

Cesta hrdiny - více informací naleznete zde.


 

Webináře o Human designu:

Na YouTube můžete shlédnout několik webinářů na různá HD téma, včetně webináře Úvod do Huma designu. Naleznete je zde.


 

Vzdělávací kurzy o Human designu:

Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce o Human design - ať už pro vaše vlastní zkoumání, případně v návazných kurzech i pro zájemce o profesionální výcvik.

I. SEZNÁMENÍ S VAŠÍM DESIGNEM
Úvodní seznámení z vaším vnitřním nastavením (designem) a způsobem fungování / rozhodování, které z něj vychází. Následné usazení těchto informací v širším kontextu čtyř typů, seznámení s centry a podpora vašeho experimentu skrze sdílení dalších účastníků kurzu Pravda v nás.

Písemný rozbor (případně Základní výklad) vám poskytne všechny potřebné informace o vašem vnitřním nastavení a ideálním způsobu fungování, který z něj vychází. Je to vodítko na cestě větší citlivosti a vnímavosti vůči vám samým a k respektování vašich daností.

Pravda v nás je úvodním kurzem do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je skvělým doplněním Písemného rozboru (či Základního výkladu) a pomůže vám informace o vašem designu uplatnit v každodenním životě.II. VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Tyto dva kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jejich cílem je vytvoření pevných základů orientace v mapě a schopnosti mluvit o Human designu s druhými lidmi. Studenti začnou vidět propojení jednotlivých částí mapy a získají schopnost popisovat (vykládat) mapu na základní úrovni. Díky tomu mohou své porozumění sdílet s druhými a podpořit je. Kurzy nejsou součástí profesionálního výcviku, ale jsou předpokladem k jeho následnému zahájení.

Rave ABC navazuje na Pravdu v nás a věnuje se především dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Zde se již naučíte jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní a kde můžete uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy a map druhých. Celkem 8 lekcí.

Rave Kartografie přináší detailní popisy bran, kanálů a profilů. Zde se naučíte vnímat jednotlivé části mapy v širším kontextu celého designu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí. Celkem 11 lekcí.III. PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK 
Zde se učíme vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy, plynně používat "jazyk Human designu" tak, abychom dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

PTL1 (1. stupeň): tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Tento kurz zahrnuje studium jednotlivých linek (bran v mapě), schopnost o mapě uceleně hovořit a podat efektivně strukturovaný výklad. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu a obsahuje 3 semestry o 11 lekcích, celkem 33 lekcí.

PTL2 (2. stupeň): má dva semestry (každý 9 lekcí). Zde se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) a dále výklad tzv. návratových map - 3 životně zlomových tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona.

PTL3 (3. stupeň): se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Cca 9 lekcí.

PTL4 (4. stupeň): je do značné míry shrnutím a stručným zopakováním PTL1 a připravuje studenty k úspěšnému složení závěrečné certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). Cca 9 lekcí.