OSOBNÍ VýKLADY

Pokud chcete získat osobní náhled na vaše vnitřní nastavení a uceleně vyložit mapu vašeho designu, s důvěrou vás mohu nasměrovat na KARLU RUDZINSKOU.

Objednat si u ní můžete všechny typu výkladů uvedených níže. Níže uvedené ceny jsou ceny, které si Karla účtuje - viz její web www.karlarudzinska.cz

 

OSOBNÍ VýKLADY

Pokud chcete získat osobní náhled na vaše vnitřní nastavení a uceleně vyložit mapu vašeho designu, s důvěrou vás mohu nasměrovat na KARLU RUDZINSKOU.

Objednat si u ní můžete všechny typu výkladů uvedených níže. Níže uvedené ceny jsou ceny, které si Karla účtuje - viz její web www.karlarudzinska.cz

Základní výklad

Základní výklad navazuje na Písemný rozbor a přináší velmi osobní a ucelené uchopení vašeho vnitřního nastavení. Trvá cca 50-70 min. Témata popsaná v rozboru zasazuji během výkladu do konkrétních situacích vašeho života. Vykreslím tak velmi konkrétní, osobní obraz vašeho vnitřního nastavení v širších souvislostech. 
Podmínkou pro objednání Základního výkladu je objednání Písemného rozboru, na který výklad navazuje. Cena rozboru (1.400 Kč) není zahrnutá v ceně výkladu.

Cena: 1.800 Kč

vztahový výklad

Partnerský výklad vám ukáže jak být sám sebou ve vztahu s někým jiným a přitom respektovat individualitu a vzájemné rozdíly. Vztahové výklady se dělají nejen pro partnery, ale také mezi přáteli, obchodními partnery atd. Podmínkou pro objednání Partnerského výkladu je, aby alespoň jeden z partnerů absolvoval nejprve svůj Základní výklad a druhý měl minimálně Písemný rozbor

Cena: 1.800 Kč

Výklady pro děti

Human design je ideální právě pro děti. Je neocenitelnou pomocí při jejich výchově. Děti se rodí plně sami sebou a teprve vlivem prostředí se postupně vzdalují své pravé podstatě. Díky výkladu můžete respektovat jedinečnost vašeho dítěte a vědět, jak je ideálně podpořit v jeho růstu. 

Cena dohodou, podle délky výkladu.

Návazné sezení

Sezení navazuje na Základní výklad. Nabízí podporu a nový náhled na řešení aktuálních životních situací v kontextu vašeho designu.

Cena: 1.800 Kč

Základní výklad

Základní výklad navazuje na Písemný rozbor a přináší velmi osobní a ucelené uchopení vašeho vnitřního nastavení. Trvá cca 50-70 min. Témata popsaná v rozboru zasazuji během výkladu do konkrétních situacích vašeho života. Vykreslím tak velmi konkrétní, osobní obraz vašeho vnitřního nastavení v širších souvislostech. 
Podmínkou pro objednání Základního výkladu je objednání Písemného rozboru, na který výklad navazuje. Cena rozboru (1.400 Kč) není zahrnutá v ceně výkladu.

Cena: 1.800 Kč

vztahový výklad

Partnerský výklad vám ukáže jak být sám sebou ve vztahu s někým jiným a přitom respektovat individualitu a vzájemné rozdíly. Vztahové výklady se dělají nejen pro partnery, ale také mezi přáteli, obchodními partnery atd. Podmínkou pro objednání Partnerského výkladu je, aby alespoň jeden z partnerů absolvoval nejprve svůj Základní výklad a druhý měl minimálně Písemný rozbor

Cena: 1.800 Kč

Výklady pro děti

Human design je ideální právě pro děti. Je neocenitelnou pomocí při jejich výchově. Děti se rodí plně sami sebou a teprve vlivem prostředí se postupně vzdalují své pravé podstatě. Díky výkladu můžete respektovat jedinečnost vašeho dítěte a vědět, jak je ideálně podpořit v jeho růstu. 

Cena dohodou, podle délky výkladu.

Návazné sezení

Sezení navazuje na Základní výklad. Nabízí podporu a nový náhled na řešení aktuálních životních situací v kontextu vašeho designu.

Cena: 1.800 Kč