RAVE KARTOGRAFIE

Podmínkou pro účast je absolvování kurzů Pravda v nás a Rave ABC.

2 - 4  / 2021

V tomto kurzu se velmi podrobně seznámíte se všemi 64 branami,  36 dráhami a 12 profily.  Kurz obsahuje:

  • 13 lekcí (celková délka 26 hodin) ve formě videí a audio záznamů
  • 6 online webinářů
  • 1 celodenní seminář

RAVE KARTOGRAFIE

Podmínkou pro účast je absolvování kurzů Pravda v nás a Rave ABC.

2 - 4  / 2021

V tomto kurzu se velmi podrobně seznámíte se všemi 64 branami,  36 dráhami a 12 profily. Kurz obsahuje:

  • 13 lekcí (celková délka 26 hodin) ve formě videí a audio záznamů
  • 6 online webinářů
  • 1 celodenní seminář

Webináře se konají v neděli 18-20 hod, termíny viz níže.

Podmínkou pro účast je absolvování kurzů Pravda v násRave ABC.

OBSAH KURZU

64 BRAN A 36 DRAH  /  DVANÁCT PROFILŮ  /  PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT
+ První kroky v čtení / vykladu mapy

Kartografie je věda, zabývající se mapami. Rave Kartografie je velmi podrobné zkoumání mapy Human designu. Projdeme společně velmi detailně každou bránu v mapě, co znamená, jak se projevuje a jaký představuje potenciál. Poté, co uděláme totéž s bránou na protějším konci dráhy, prozkoumáme detailně i dráhu, která obě brány spojuje. Ponoříme se do záhady této životní síly či kvantové inteligence, kterou dráhy v mapě znázorňují.

Skrze dráhy se budeme znovu dotýkat tématiky center a hrát si s propojováním klíčových témat, jak znáte již z kurzu Rave ABC. To vám umožní vnímat mapu jako jeden integrovaný, funkční celek. Získáte tak nový pohled na mapu a začnete vidět netušené souvislosti. 

V závěrečné části kurzu se budeme věnovat profilům. Profil je frekvence bytí, skrze kterou se naše duše propojuje s tělem. Je to náš přirozený způsob žití. Profil je to jediné, co je v nás skutečně fixní a po celý život neměnné. Úzce souvisí s naplněním našeho životního poslání. Určuje způsob, jakým jsme schopni projevit a vyjádřit naši jedinečnost a „kvantovou inteligenci“ našeho designu. Profil představuje syntézu (sloučení) designu a osobnosti a projevení této syntézy ve světě.

Níže můžete shlédnou úvodní představení kurzu a dále 1. lekci. Od 30 min 1. lekce již pokračuji tak jako ve všech následujících - postupné procházení bran a drah (dříve nazývaných kanály). Sdílím s vámi i 1. proto, abyste se mohli informovaně rozhodnout zda je kurz pro vás zajímavý a chcete jím projít. 

Nedělní online webináře budou navazovat na záznamy lekcí přístupné v členské sekci. Jsou příležitostí pro sdílení vlastních zkušeností s bránami a dráhami a pro hraní s propojováním klíčových témat. Domácí příprava je v Kartografii menší než v ABC, jde především o předání informací o branách, drahách a profilech.

UKÁZKA - PRVNÍ DVĚ LEKCE
Níže můžete shlédnout úvodní (nultou) lekci a 1. lekci kurzu. V 1. lekci (od 30. minuty dále) získáte jasnou představu o tom, jak lekce probíhají. Vizuály pro jednotlivé brány/dráhy jsem mezitím přepracoval a dost vylepšil, viz ukázkové vizuály z kurzu níže - dráha 61-24. Vizuály a další materiály jsou přístupné ke stažení v členské sekci kurzu.

OBSAH KURZU

64 BRAN A 36 DRAH  /  DVANÁCT PROFILŮ  /  PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

+ První kroky v čtení / vykladu mapy

Kartografie je věda, zabývající se mapami. Rave Kartografie je velmi podrobné zkoumání mapy Human designu. Projdeme společně velmi detailně každou bránu v mapě, co znamená, jak se projevuje a jaký představuje potenciál. Poté, co uděláme totéž s bránou na protějším konci dráhy, prozkoumáme detailně i dráhu, která obě brány spojuje. Ponoříme se do záhady této životní síly či kvantové inteligence, kterou dráhy v mapě znázorňují.

Skrze dráhy se budeme znovu dotýkat tématiky center a hrát si s propojováním klíčových témat, jak znáte již z kurzu Rave ABC. To vám umožní vnímat mapu jako jeden integrovaný, funkční celek. Získáte tak nový pohled na mapu a začnete vidět netušené souvislosti. 

V závěrečné části kurzu se budeme věnovat profilům. Profil je frekvence bytí, skrze kterou se naše duše propojuje s tělem. Je to náš přirozený způsob žití. Profil je to jediné, co je v nás skutečně fixní a po celý život neměnné. Úzce souvisí s naplněním našeho životního poslání. Určuje způsob, jakým jsme schopni projevit a vyjádřit naši jedinečnost a „kvantovou inteligenci“ našeho designu. Profil představuje syntézu (sloučení) designu a osobnosti a projevení této syntézy ve světě.

Níže můžete shlédnou úvodní představení kurzu a dále 1. lekci. Od 30 min 1. lekce již pokračuji tak jako ve všech následujících - postupné procházení bran a drah (dříve nazývaných kanály). Sdílím s vámi i 1. proto, abyste se mohli informovaně rozhodnout zda je kurz pro vás zajímavý a chcete jím projít. 

Nedělní online webináře budou navazovat na záznamy lekcí přístupné v členské sekci. Jsou příležitostí pro sdílení vlastních zkušeností s bránami a dráhami a pro hraní s propojováním klíčových témat. Domácí příprava je v Kartografii menší než v ABC, jde především o předání informací o branách, drahách a profilech.

UKÁZKA - PRVNÍ DVĚ LEKCE
Níže můžete shlédnout úvodní (nultou) lekci a 1. lekci kurzu. V 1. lekci (od 30. minuty dále) získáte jasnou představu o tom, jak lekce probíhají. Vizuály pro jednotlivé brány/dráhy jsem mezitím přepracoval a dost vylepšil, viz ukázkové vizuály z kurzu níže - dráha 61-24. Vizuály a další materiály jsou přístupné ke stažení v členské sekci kurzu.

Představení kurzu

1. lekce kurzu

Představení kurzu

1. lekce kurzu

PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

Součástí Kartografie je také osvojení a prohlubování schopnosti propojovat klíčová témata mapy. Díky tomu můžeme velmi jednoduchým a přitom efektivním způsobem popsat mapu tak, aby to bylo přínosné pro daného člověka. Každý typ, centrum, okruhová skupina, kanál, brána, každá autorita má svá „klíčová témata“. Tato témata (slova) vystihují podstatu dané energie (centra, kanálu, typu atd.). Díky tomu že rezonují s naším energetickým nastavením v sobě mají velkou sílu a mluví nejek naší vědomé mysli, ale i s naším podvědomím. Dalo by se říci, že mluví přímo k našemu designu.

mapa Genoy Blivena

Můžeme se podívat na mapu Genoy (výše) pro názornou ukázku: Manifestor = iniciovat a informovat za účelem vzdělávání, dráha Talentu 16/48 = talent, dráha Alfy 7/31 = vedení, definovaná Slezina = spontaneita, definované Ego = silná vůle, kmenová okruhová skupina (44/26) = podpora, kolektivní okruhová skupina (48/16 a 7/31) = sdílení, navíc v logickém okruhu.

Propojení těchto klíčových témat: Tím, že spontánně iniciuješ a projevuješ svou vůli, podporuješ druhé, talentovaně je vzděláváš a sdílíš své (logické) vedení.

Je to pouze ukázka, není zde zahrnutá dráha 23/43, ale tímto způsobem se dá v podstatě popsat mapa v rozsahu 30 – 60 sec. Je to velmi efektivní a nejpřímější způsob čtení mapy, který tvoří základ výkladu tak, jak se učí v návazném profesionálním vzdělávání.

PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

Součástí Kartografie je také osvojení a prohlubování schopnosti propojovat klíčová témata mapy. Díky tomu můžeme velmi jednoduchým a přitom efektivním způsobem popsat mapu tak, aby to bylo přínosné pro daného člověka. Každý typ, centrum, okruhová skupina, kanál, brána, každá autorita má svá „klíčová témata“. Tato témata (slova) vystihují podstatu dané energie (centra, kanálu, typu atd.). Díky tomu že rezonují s naším energetickým nastavením v sobě mají velkou sílu a mluví nejek naší vědomé mysli, ale i s naším podvědomím. Dalo by se říci, že mluví přímo k našemu designu.

mapa Genoy Blivena

Můžeme se podívat na mapu Genoy (výše) pro názornou ukázku: Manifestor = iniciovat a informovat za účelem vzdělávání, dráha Talentu 16/48 = talent, dráha Alfy 7/31 = vedení, definovaná Slezina = spontaneita, definované Ego = silná vůle, kmenová okruhová skupina (44/26) = podpora, kolektivní okruhová skupina (48/16 a 7/31) = sdílení, navíc v logickém okruhu.

Propojení těchto klíčových témat: Tím, že spontánně iniciuješ a projevuješ svou vůli, podporuješ druhé, talentovaně je vzděláváš a sdílíš své (logické) vedení.

Je to pouze ukázka, není zde zahrnutá dráha 23/43, ale tímto způsobem se dá v podstatě popsat mapa v rozsahu 30 – 60 sec. Je to velmi efektivní a nejpřímější způsob čtení mapy, který tvoří základ výkladu tak, jak se učí v návazném profesionálním vzdělávání.

Ukázkové vizuály z kurzu

Ukázkové vizuály z kurzu

TERMÍNY ONLINE WEBINÁŘŮ A ZÁVĚREČNÉHO SEMINÁŘE

Termíny upřesním do prosince 2020

- úvodní webinář
- webinář na téma kolektivních bran/drah
- webinář na téma kolektivních bran/drah
- webinář na téma individuálních bran/drah
- webinář na téma kmenových bran/drah
- webinář na téma profilů
- celodenní závěrečný seminář - živě v Praze

Rave Kartografie je závěrečný kurz tzv. základního vzdělávání v Human designu. Je určený jak pro ty, kdo mají zájem výrazně prohloubit porozumění svému designu a designu svých blízkých, tak pro studenty zvažující účast v profesionálním vzdělávání.

TERMÍNY ONLINE WEBINÁŘŮ A ZÁVĚREČNÉHO SEMINÁŘE

Termíny upřesním do prosince 2020

- úvodní webinář

- webinář na téma kolektivních bran/drah

- webinář na téma kolektivních bran/drah

- webinář na téma individuálních bran/drah

- webinář na téma kmenových bran/drah

- webinář na téma profilů

- celodenní závěrečný seminář - živě v Praze

Rave Kartografie je závěrečný kurz tzv. základního vzdělávání v Human designu. Je určený jak pro ty, kdo mají zájem výrazně prohloubit porozumění svému designu a designu svých blízkých, tak pro studenty zvažující účast v profesionálním vzdělávání.

CENA KURZU

8.600 Kč / 344 € - jednorázová platba

8.970 Kč / 359 € - platba rozložená na 3 části

Cena pro opakující studenty: 2.200 Kč / 88 € - pro přihlášení klikněte zde

CENA KURZU

8.600 Kč / 344 € - jednorázová platba

8.970 Kč / 359 € - platba rozložená na 3 části

Cena pro opakující studenty: 2.200 Kč / 88 € - pro přihlášení klikněte zde

PLATEBNÍ BRÁNA

Upozornění: Zadaný email, bude použit jako přihlašovací email do členské sekce.

PLATEBNÍ BRÁNA

Upozornění:

Zadaný email, bude použit jako přihlašovací email do členské sekce.