Kurzy a studium Human designu

Zde se můžete seznámit s posloupností a návazností jednotlivých kroků HD vzdělávání. První tři kurzy jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Na ně pak navazuje profesionální výcvik, ve kterém se naučíte číst v mapě a srozumitelně ji popsat druhým.

Kurzy a studium Human designu

Zde se můžete seznámit s posloupností a návazností jednotlivých kroků HD vzdělávání. První tři kurzy jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Na ně pak navazuje profesionální výcvik, ve kterém se naučíte číst v mapě a srozumitelně ji popsat druhým.

I. SEZNÁMENÍ S HUMAN DESIGNEM A VAŠÍM NASTAVENÍM

Úvodní seznámení z vaším vnitřním nastavením (designem) a způsobem fungování / rozhodování, které z něj vychází. Následné usazení těchto informací v širším kontextu čtyř typů, seznámení s centry a podpora vašeho experimentu v kurzu Pravda v nás.

Písemný rozbor (ideálně doplněný o Základní výklad) vám poskytne všechny potřebné informace o vašem vnitřním nastavení a způsobu fungování, který z něj vychází. Je to vodítko na cestě větší citlivosti a vnímavosti vůči vám samým a k respektování vašich daností.

Pravda v nás (od 14.9. 2020) je úvodním kurzem do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je ideálním doplněním Písemného rozboru a Základního výkladu. Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat. Celkem 6 lekcí, 5 online webinářů a 1 celodenní setkání. Cena: 3.800 Kč.


II. VŠEOBECNÉ STUDIUM

Tyto kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jejich cílem je vytvoření pevných základů orientace v mapě a schopnosti mluvit o Human designu s druhými lidmi. Studenti začnou vidět propojení jednotlivých částí mapy a získají schopnost interpretovat (popisovat) mapu na základní úrovni. Sdílením svého porozumění tak mohou podpořit druhé.

Tyto kurzy nejsou součástí profesionálního výcviku, ale jsou předpokladem k jeho případnému zahájení.

Rave ABC (6.8. - 28.9. 2019) navazuje na Pravdu v nás a věnuje se především dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Zde se již naučíte jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní, mnohem více interaktivnía ve a kde můžete uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy a map druhých. Celkem 8 lekcí, 8 online webinářů a 1 celodenní setkání. Cena: 4.800 Kč.

Rave Kartografie (10 - 12 / 2019) přináší detailní popisy bran, kanálů a profilů. Zde se naučíte vnímat jednotlivé části mapy v širším kontextu celého designu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí. Celkem 14 lekcí, 4 online webináře a 1 celodenní setkání. Cena: 8.600 Kč.


III. PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Zde se učíme vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy, plynně používat "jazyk Human designu" tak, abychom dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

Studium Human designu je dlouhodobé a pro většinu též nákladné, přesto že ceny během posledních let neustále snižuji. Ze zkušenosti vám radím, abyste se na začátku vaší cesty s HD nerozhodovali, zda jej budete či nebudete studovat až do profesionální úrovně. To podstatné je rozhodnutí o tom, zda je pro vás správné přihlásit se v danou chvíli do dalšího nabízeného kurzu. Pokud vás HD osloví natolik, že se mu budete chtít věnovat profesionálně, jistě se také najde způsob, jak můžete kurzy absolvovat, přestože na začátku cesty je pro vás výsledná cena studia vysoká.

PTL1 (1. stupeň) (1 - 12 / 2020) tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Tento kurz zahrnuje studium jednotlivých linek (bran v mapě), schopnost o mapě uceleně hovořit a podat efektivně strukturovaný výklad. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu. Obsahuje 3 semestry o 11 lekcích, celkem 33 lekcí, z toho 7 celodenních naživo. Cena: 3 x 12.600 Kč.

PTL2 (2. stupeň) má dva semestry (každý 10 lekcí). Zde se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) a dále výklad tzv. návratových map - 3 životně zlomových tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona. Cena: 2 x 10.600 Kč.

PTL3 (3. stupeň) se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Cca 10 lekcí. Cena: 10.600 Kč.

PTL4 (4. stupeň) je částečně shrnutím a stručným zopakováním PTL1. Klade důraz na schopnost uceleného vnímání mapy, plynulost a čistotu podání informací klientovi. Připravuje studenty k úspěšnému složení závěrečné certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). Cca 10 lekcí. Cena: 10.600 Kč.

I. SEZNÁMENÍ S HUMAN DESIGNEM A VAŠÍM NASTAVENÍM

Úvodní seznámení z vaším vnitřním nastavením (designem) a způsobem fungování / rozhodování, které z něj vychází. Následné usazení těchto informací v širším kontextu čtyř typů, seznámení s centry a podpora vašeho experimentu v kurzu Pravda v nás.

Písemný rozbor (ideálně doplněný o Základní výklad) vám poskytne všechny potřebné informace o vašem vnitřním nastavení a způsobu fungování, který z něj vychází. Je to vodítko na cestě větší citlivosti a vnímavosti vůči vám samým a k respektování vašich daností.

Pravda v nás (od 25.5. 2020) je úvodním kurzem do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je ideálním doplněním Písemného rozboru a Základního výkladu. Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat. Celkem 6 lekcí, 5 online webinářů a 1 celodenní setkání. Cena: 3.800 Kč.


II. VŠEOBECNÉ STUDIUM

Tyto kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jejich cílem je vytvoření pevných základů orientace v mapě a schopnosti mluvit o Human designu s druhými lidmi. Studenti začnou vidět propojení jednotlivých částí mapy a získají schopnost interpretovat (popisovat) mapu na základní úrovni. Sdílením svého porozumění tak mohou podpořit druhé.

Tyto kurzy nejsou součástí profesionálního výcviku, ale jsou předpokladem k jeho případnému zahájení.

Rave ABC (6.8. - 28.9. 2019) navazuje na Pravdu v nás a věnuje se především dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Zde se již naučíte jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní, mnohem více interaktivnía ve a kde můžete uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy a map druhých. Celkem 8 lekcí, 8 online webinářů a 1 celodenní setkání. Cena: 4.800 Kč.

Rave Kartografie (10 - 12 / 2019) přináší detailní popisy bran, kanálů a profilů. Zde se naučíte vnímat jednotlivé části mapy v širším kontextu celého designu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí. Celkem 14 lekcí, 4 online webináře a 1 celodenní setkání. Cena: 8.600 Kč.


III. PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Zde se učíme vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy, plynně používat "jazyk Human designu" tak, abychom dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

Studium Human designu je dlouhodobé a pro většinu též nákladné, přesto že ceny během posledních let neustále snižuji. Ze zkušenosti vám radím, abyste se na začátku vaší cesty s HD nerozhodovali, zda jej budete či nebudete studovat až do profesionální úrovně. To podstatné je rozhodnutí o tom, zda je pro vás správné přihlásit se v danou chvíli do dalšího nabízeného kurzu. Pokud vás HD osloví natolik, že se mu budete chtít věnovat profesionálně, jistě se také najde způsob, jak můžete kurzy absolvovat, přestože na začátku cesty je pro vás výsledná cena studia vysoká.

PTL1 (1. stupeň) (1 - 12 / 2020) tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Tento kurz zahrnuje studium jednotlivých linek (bran v mapě), schopnost o mapě uceleně hovořit a podat efektivně strukturovaný výklad. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu. Obsahuje 3 semestry o 11 lekcích, celkem 33 lekcí, z toho 7 celodenních naživo. Cena: 3 x 12.600 Kč.

PTL2 (2. stupeň) má dva semestry (každý 10 lekcí). Zde se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) a dále výklad tzv. návratových map - 3 životně zlomových tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona. Cena: 2 x 10.600 Kč.

PTL3 (3. stupeň) se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Cca 10 lekcí. Cena: 10.600 Kč.

PTL4 (4. stupeň) je částečně shrnutím a stručným zopakováním PTL1. Klade důraz na schopnost uceleného vnímání mapy, plynulost a čistotu podání informací klientovi. Připravuje studenty k úspěšnému složení závěrečné certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). Cca 10 lekcí. Cena: 10.600 Kč.