VÍCE O HUMAN DESIGNU

Human design je systém, který: 
- vás dokáže velmi detailně a podrobně popsat 
- vám ukáže, jak se správně rozhodovat 

Znalost vašeho designu přináší mnoho cenných vhledů do vaší jedinečné podstaty, vědomých i nevědomých tendencí,  darů a talentů. Hlavní přínos Human designu je však v tom, že ukazuje váš ideální způsob fungování a rozhodování, který nevychází z mysli a nezakládá se na našich názorech. Rozhodování, které je v souladu s vaším vnitřním nastavením (designem). Jinými slovy popisuje, co je váš hlas pravdy, kterým se můžete řídit a jít tak cestou nejmenšího odporu k plnému projevení vašich talentů.

Mapa vašeho designu je mapou dopravního prostředku, ve kterém se v tomto životě vezete, neboli vašeho těla. Mapuje spojení mezi jednotlivými energetickými centry a potenciál, se kterým jste se narodili. Čím více své vnitřní (energetické) nastavení respektuje, tím méně odporu na své cestě potkáváte. O to více si můžete užívat jízdu životem :)

Human design je uměním přijímat věci jaké jsou, přijímat - a skrze toto přijetí také opravdu poznávat - sebe sama. Na YouTube můžete shlédnou webinář Úvod do Human designu, ve kterém srozumitelně a uceleně popisuji celý systém HD.

Human design je systém, který pomáhá porozumění našemu životu, věda o poznání sebe sama. Mapa vašeho designu je obrazem vás samých na buněčné úrovni. Váš design vám odhalí, kým skutečně jste, a ukáže vám vaše vrozené kvality i omezení, silné i slabé stránky, talenty a dary. Budete-li žít v souladu se svým designem, bude váš život snazší a plnější zároveň. Human design vám ukáže váš vlastní a jedinečný hlas pravdy, vaši vnitřní autoritu, na kterou se můžete spolehnout při svém rozhodování. Ukáže vám, jak žít ne podle pravidel, rad a názorů druhých lidí, ale jako originální lidská bytost.

Mapa vašeho designu se vypočte na základě postavení Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy v čase vašeho narození. Tyto údaje se používají také v astrologii, ale astrologie je interpretuje rozdílným způsobem a Human design není astrologií, ani z ní není odvozený. (O původu Human Designu se dočtete zde.)

Human design je logickým a snadno pochopitelným systémem, jehož přínos si můžete ověřit sami. Používá výrazy jako vnitřní autorita, definice atd. a může se na první pohled zdát příliš mentální či technický, ale pod tím se skrývá příležitost k hluboké vnitřní transformaci. Informace které se dozvíte přehledným a uceleným způsobem v rámci Písemného rozboru. Nepotřebujete Human design studovat, ani se pročítat tímto webem.

Poznámka: Human design (hjůmn dizajn) se dá volně přeložit jako Mapa člověka. Slovo design zde není používáno ve smyslu estetického vzhledu, ale ve smyslu struktury, stavby, vnitřního uspořádání a nastavení člověka.

 

ROZHODOVÁNÍ

Každé ANO a NE utváří realitu našeho života. Vše kým jsme a kde jsme je výsledkem našich dosavadních rozhodnutí. Human design je vědou o tom, jak se správně rozhodovat. Jak se znovu napojit na přirozenou moudrost našeho těla a přestat se řídit naší myslí.

Základní poselství Human designu zní: „Vy sami jste jedinou autoritou svého života“. Každý z nás je jedinečný a každý z nás má svou vnitřní autoritu, která ví, co je pro nás správné a jak se rozhodnout. Jak žít ne podle pravidel, rad a názorů někoho jiného, ne jako další kopie, ale jako originální bytost.

 

PŘESTAŇTE ŽÍT PODLE PŘEDSTAV, KTERÉ MÁ O ŽIVOTĚ VAŠE MYSL

Když vezmete mysli její rozhodovací pravomoc a svěříte rozhodování své vnitřní autoritě, žijete svou pravdu. Následkem toho postupně roste vaše vnitřní síla a moudrost.

Tak jak odumírají buňky ve vašem těle a na jejich místo se rodí nové, postupně se mění vibrace vašeho energetického pole - vaší aury. Negativní aspekty vašeho života, odpor a překážky, na které jste doposud naráželi, ubývají a dávají prostor něčemu novému.

Není potřeba na sobě nic opravovat či vylepšovat. Jednoduše se rozhodujte podle svého vnitřního nastavení, svého designu. To je klíčem k probouzení se k vašemu pravému já. Vaše energie se bude postupně ladit na frekvenci, která do vašeho života přivede vše, co potřebujete.

VÍCE O HUMAN DESIGNU

Human design je systém, který: 
- vás dokáže velmi detailně a podrobně popsat 
- vám ukáže, jak se správně rozhodovat 

Znalost vašeho designu přináší mnoho cenných vhledů do vaší jedinečné podstaty, vědomých i nevědomých tendencí,  darů a talentů. Hlavní přínos Human designu je však v tom, že ukazuje váš ideální způsob fungování a rozhodování, který nevychází z mysli a nezakládá se na našich názorech. Rozhodování, které je v souladu s vaším vnitřním nastavením (designem). Jinými slovy popisuje, co je váš hlas pravdy, kterým se můžete řídit a jít tak cestou nejmenšího odporu k plnému projevení vašich talentů.

Mapa vašeho designu je mapou dopravního prostředku, ve kterém se v tomto životě vezete, neboli vašeho těla. Mapuje spojení mezi jednotlivými energetickými centry a potenciál, se kterým jste se narodili. Čím více své vnitřní (energetické) nastavení respektuje, tím méně odporu na své cestě potkáváte. O to více si můžete užívat jízdu životem :)

Human design je uměním přijímat věci jaké jsou, přijímat - a skrze toto přijetí také opravdu poznávat - sebe sama. Na YouTube můžete shlédnou webinář Úvod do Human designu, ve kterém srozumitelně a uceleně popisuji celý systém HD.

Human design je systém, který pomáhá porozumění našemu životu, věda o poznání sebe sama. Mapa vašeho designu je obrazem vás samých na buněčné úrovni. Váš design vám odhalí, kým skutečně jste, a ukáže vám vaše vrozené kvality i omezení, silné i slabé stránky, talenty a dary. Budete-li žít v souladu se svým designem, bude váš život snazší a plnější zároveň. Human design vám ukáže váš vlastní a jedinečný hlas pravdy, vaši vnitřní autoritu, na kterou se můžete spolehnout při svém rozhodování. Ukáže vám, jak žít ne podle pravidel, rad a názorů druhých lidí, ale jako originální lidská bytost.

Mapa vašeho designu se vypočte na základě postavení Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy v čase vašeho narození. Tyto údaje se používají také v astrologii, ale astrologie je interpretuje rozdílným způsobem a Human design není astrologií, ani z ní není odvozený. (O původu Human Designu se dočtete zde.)

Human design je logickým a snadno pochopitelným systémem, jehož přínos si můžete ověřit sami. Používá výrazy jako vnitřní autorita, definice atd. a může se na první pohled zdát příliš mentální či technický, ale pod tím se skrývá příležitost k hluboké vnitřní transformaci. Informace které se dozvíte přehledným a uceleným způsobem v rámci Písemného rozboru. Nepotřebujete Human design studovat, ani se pročítat tímto webem.

Poznámka: Human design (hjůmn dizajn) se dá volně přeložit jako Mapa člověka. Slovo design zde není používáno ve smyslu estetického vzhledu, ale ve smyslu struktury, stavby, vnitřního uspořádání a nastavení člověka.

ROZHODOVÁNÍ

Každé ANO a NE utváří realitu našeho života. Vše kým jsme a kde jsme je výsledkem našich dosavadních rozhodnutí. Human design je vědou o tom, jak se správně rozhodovat. Jak se znovu napojit na přirozenou moudrost našeho těla a přestat se řídit naší myslí.

Základní poselství Human designu zní: „Vy sami jste jedinou autoritou svého života“. Každý z nás je jedinečný a každý z nás má svou vnitřní autoritu, která ví, co je pro nás správné a jak se rozhodnout. Jak žít ne podle pravidel, rad a názorů někoho jiného, ne jako další kopie, ale jako originální bytost.

PŘESTAŇTE ŽÍT PODLE PŘEDSTAV, KTERÉ MÁ O ŽIVOTĚ VAŠE MYSL

Když vezmete mysli její rozhodovací pravomoc a svěříte rozhodování své vnitřní autoritě, žijete svou pravdu. Následkem toho postupně roste vaše vnitřní síla a moudrost.

Tak jak odumírají buňky ve vašem těle a na jejich místo se rodí nové, postupně se mění vibrace vašeho energetického pole - vaší aury. Negativní aspekty vašeho života, odpor a překážky, na které jste doposud naráželi, ubývají a dávají prostor něčemu novému.

Není potřeba na sobě nic opravovat či vylepšovat. Jednoduše se rozhodujte podle svého vnitřního nastavení, svého designu. To je klíčem k probouzení se k vašemu pravému já. Vaše energie se bude postupně ladit na frekvenci, která do vašeho života přivede vše, co potřebujete.