Jaký je původ Human designu?

Původ Human designu je spjatý s mystickým zážitkem, který Ra Uru Hu prožil během 8 dnů v lednu 1987 na ostrově Ibiza (ve Středozemním moři) a během kterého mu byl Human design ve své ucelené podobě "předán“. Vzhledem ke svému vzdělání v oblasti fyziky, vysoké inteligenci a skeptickému přístupu k esoterickým věcem Ra důsledně aplikoval systém Human designu několik let ve svém životě, dokud si jeho správnost neověřil sám na sobě. Protože jasně viděl ohromný pozitivní přínos, který může Human design znamenat v životech ostatních lidí, začal tento systém v roce 1992 veřejně vyučovat.

Ra o svém zážitku téměř nemluví, neboť jak říká, původ tohoto systému není důležitý. Podstatná je jeho praktická aplikace v našem životě. Human design je navzdory svému mystickému původu logickým a pochopitelným systémem, jehož přínos si snadno můžete ověřit sami.

Co se považuje za čas narození?

Čas narození je moment, kdy je dítě poprvé celým svým tělem mimo tělo matky. Z tohoto hlediska je jedno, zda se jedná o porod přirozený, předčasný, nebo např. císařský řez.

 Jak přesný je zapotřebí čas narození? A co když jej neznám?

Pokud neznáte přesný čas narození, nebo se na udaný čas nedá spolehlivě spolehnout, pracuji při tvorbě mapy s časovým rozpětím, např. 13-17 hod. Čím kratší rozpětí, tím lépe, ale raději uveďte rozpětí takové, aby byl skutečný čas narození zaručeně někdy v uvedené době. Postupuji potom tak, že si vygeneruji vaši mapu na začátku a na konci uvedené doby a porovnám změny. Většinou, v rozpětí +/- 2 hodiny, se v mapě nic moc nemění. Planety se pohubují kolem slunce relativně pomalu, nejrychleji se mění Měsíc, který projde během dne dvěma branami. Někdy i v rozpětí +/- 4 hodin zůstává mapa stejná. Jindy se zas změní i v rámci jednoho dne 3x typ, definují se centra a kanály, neboli změn je dost. Záleží na situaci a udaném rozpětí, zda mohu – a s jakou přesností – výklad pro vás vypracovat.

Pokud čas neznáte vůbec, vygeneruji cca 4 mapy na celý den od 00:01 do 23:59 a opět zkoumám, co se změnilo. V takovém případě většinou výklad nabídnout nemohu, ale někdy se i v rámci celého dne mapa změní tak, že jí do jisté míry číst mohu.

Pravidlo kterým se řídím je, že věci, které se mění, nekomentuji a nepopisuji. Nevím totiž, která varianta platí a raději o něčem hovořit nebudu, než abych vás zmátl.

Při objednávání výkladu do poznámky napište rozpětí, ve kterém jste se narodili, případně že čas vůbec nevíte. Ozveme se vám a řekneme, zda výklad jde či nejde udělat.

REKTIFIKACE: někteří astrologové, především védičtí (indická astrologie) umí tzv. rektifikaci, neboli určení času narození na základě 10ti zásadních a přelomových událostí z vašeho života. Potřebují co nejpřesnější datum kdy k nim došlo. Odkázat vás mohu na anglicky hovořící experty z Kanady, kteří si za tuto službu účtují $100 (cca 2.000 Kč).

Může se můj design změnit?

Ne, vás design je daný místem a časem vašeho narození a protože to se nezmění, váš design je stále stejný. Co se však mění, jsou vnější vlivy v závislosti na tom, kdo je vám nablízku a také na planetárních tranzitech. Tyto vnější vlivy na nás silně působí a naše vidění a vnímání světa a sebe sama se pod jejich vlivem mění. Naše chování se také mění podle toho, s kým jsme. Proto je tak důlěžité řídít se tím, co je ve vašem designu dané a neměnné: vaší strategií a autoritou.

Může mi Human design pomoci k více penězům, nebo lepší práci?

Peníze nejsou cílem, ale prostředkem. Když se ptáte na to, zda můžete mít víc peněz, zároveň myslíte na to, co si za ně koupíte: více knih, lepší byt, nové auto, dovolenou u moře... A nebo svobodu plynoucí z toho, že nemusíte dělat to co vás nebaví.

Pokud budete sami sebou, budete žít život který vám opravdu patří, a časem plně rozvinete své dary a talenty. To samo o sobě znamená, že budete v prostředí, kde je po vašich schopnostech bude poptávka, a také v prostředí, které vám vyhovuje. Práce přestane být “prací“ a peníze nebudou mít takovou váhu, jakou jim teď přisuzuje vaše Nepravé já, se všemi iluzemi o tom, co by kdyby. Odpověď tedy není jednoznačná. Budete-li naplno uplatňovat vaše dary, budete jedineční v tom, co děláte. To se pradvěpodobně v čistě účetním smyslu odrazí i na výši vašeho příjmu, ale také nemusí. Rozhodně to ale povede k většímu štěstí a naplnění, celkové spokojenosti a životu, který bude uspořádán vám přesně na míru - tedy tomu, co si obvykle lidé představují, když myslí na peníze.

Mohou se má bílá centra vybarvit?

Otevřená neboli nedefinovaná centra jsou ve vaší mapě nevybarvená, bílá. Jsou to oblasti, kde jdeme v životě do školy. Jsou to také místa, kde jsme velmi otevření nezdravému podmiňování a vnějším vlivům, které nás odvádí od naší pravdy a nás samých. Naše nepravé já se projevuje skrze ně a vede nás k jednání, které nám vyloženě škodí.

Jejich problematická podstata zůstane stejná, dokud se nezačnete rozhodovat v souladu s vaším designem. To je jediný způsob, jak definitivně zbavit naše Nepravé já vlády nad naším životem. I kdyby jste prošli různými terapiemi a pročistili své emoce a nánosy podmíněností z minula, pokud nebudete ctít svůj design a následovat svojí strategii a autoritu, brzy se objeví nové problémy. Stačí sledovat generátora, který iniciuje, nebo manifestora, který neinformuje. Ihned má problémy. Jako by se vše proti němu spiklo. A pokud se bude snažit překonat problémy silou vůle či vytrvalostí, může si k tomu ještě přivodit skvělé zdravotní komplikace.

I když žijete podle svého designu, vaše otevřená centra zůstanou otevřená. Nebudou však mít na vás a vaše rozhodnutí vliv.

Co je Inkarnační kříž (Incarnation cross)?

Brány, ve kterých se v mapě designu nachází Slunce a Země (horní dvě čísla červeném a černém sloupci po stranách mapy), představují hlavní témata našeho života. Společně vypráví příběh životního poslání, záměru našeho života a způsobu jeho projevu ve vnějším světě.

Slunce představuje ústřední životní téma; to, kde záříme; záměr, se kterým jsme přišli na svět. Země (která se v mandale nachází naproti Slunci) představuje rovnováhu a uzemnění; to co nám umožní náš záměr zhmotnit, materializovat.

Slunce a Země v našem designu tvoří 70 % toho, kým jsme. Tato kombinace se nazývá Inkarnační kříž a určuje naše životní poslání, záměr našeho života a jeho uzemnění. Jejich popis je součástí Základního výkladu.

Samostatný výklad Inkarnačního kříže, přímo zaměřený na téma životního poslání, je nástavbou Základního výkladu a momentálně jej nenabízím. Máte však možnost důkladně se s vaším Inkarnačním křížem seznámit a intenzivně prožít to, co vaším posláním je. Čtyřdenní seminář na toto téma se jmenuje Cesta hrdiny a pořádám jednou ročně v létě -  více informací naleznete zde.

Záznam webináře na téma Inkarnačního kříže (68 min) můžete shlédnout shlédnout zde.

Co určuje můj typ?

Náš typ je daný tím, 1) která centra jsou v našem designu definovaná a 2) jak jsou naše definovaná centra vzájemně propojená pomocí kanálů. (Reflektující typ nemá definovaná žádná centra.) Definovaná centra jsou v mapě vybarvená a nedefinovaná (otevřená) centra jsou bílá.

Jak to, že existují pouze 4 typy lidí? Přijde mi to, jako dávat lidi do škatulek.

Přestože náš genetický potenciál skýtá nekonečně možností a variací, i v rámci této rozmanitosti existuje jistá generalizace, čtyři základní skupiny, čtyři typy. Typ určuje strategii toho, jak přistupovat k dělání rozhodnutí. V rámci každého typu existuje nesčetné množství kombinací a rozlišení. V každé mapě je mnoho aspektů a mapa jde mnohem hlouběji, než je na první pohled patrné: každé centrum má několik bran (3-11), každá brána má 6 linií, každá linie dále 6 barev, každá barva 6 tónů a každý tón 5 základen. Každý je jedinečnou, unikátní kombinací aspektů svojí mapy. To co vidíte v mapě je opravdu jenom povrch – ale protože strategie a autorita je na povrchu, je to také to jediné, co opravdu potřebujete o sobě vědět pro harmonický pohyb životem.

Jak je to s dvojčaty?

Častá otázka se týká dvojčat či lidí narozených ve stejnou chvíli. Jak můžou mít stejnou mapu, když jsou každý jiný?

Odpověď zní, že mapa vašeho designu není mapou toho, kdo jste, ale mapou vašeho „dopravního prostředku“, vašeho těla. Mapuje energetické nastavení vašeho těla a ukazuje vám, jak jej lépe respektovat, jít cestou nejmenšího odporu a realizovat plně vaše dary a talenty.

Mapa se vypočte podle postavení planet, Slunce, Země a Měsíce v okamžiku narození a v praxi je celkem jedno, zda se někdo narodil v Aši, nebo Žilině, pokud se jedná o stejné časové pásmo. To znamená, že dva lidé narození ve stejný čas např. v jiném městě, nebo i dvojčata narozená pár minut od sebe, mají na první pohled mapu stejnou. Ve skutečnosti je toho v našem designu více než je vidět v mapě, takže i když mapa vypadá stejně, některé věci se mohou dost lišit – ale pro potřeby výše zmíněné otázky pojďme pracovat s příkladem, kdy se dvě mimina narodí v přesně stejnou chvíli.

Znamená to, že jejich těla (dopravní prostředky) jsou nastavená shodně. Neboli popis mapy a způsobu rozhodování je stejný pro oba z nich. Formující vlivy společnosti a především rodiny zásadně ovlivňují osobnost daného člověka, stejně tak jako pohlaví – ženy prochází jinými zkušenostmi než muži. Ale teoreticky, pokud jsou to jednovaječná dvojčata stejného pohlaví, narozená několik minut od sebe, vyrůstající ve stejné rodině, i tak se lidé od sebe samozřejmě liší a oni sami nejlépe vidí vzájemné rozdíly. V mapě nevyčtu kdo je inženýr a kdo zahradník, ale člověk obou profesí může mít lásku k dokonalé formě a estetičnu, nebo být skeptický a ničemu a priori nevěřit, nebo mu vyhovují fixní rytmy, nebo je náladový atd. a to vše v mapě vidět je. Jak se to vyjádří konkrétně a v jakých situacích, záleží na tom, jak se člověk rozhoduje, jaké volby dělá a jakými zkušenostmi si v životě prošel. Přesto, vrátím-li se zpět k našemu příkladu, popis mapy oněch dvojčat a správného způsobu rozhodování je platný pro oba z nich. Kdyby si jeden nechal udělat výklad, může ho druhému věnovat k narozeninám :)

ČASTÉ DOTAZY

Jaký je původ Human designu?

Původ Human designu je spjatý s mystickým zážitkem, který Ra Uru Hu prožil během 8 dnů v lednu 1987 na ostrově Ibiza (ve Středozemním moři) a během kterého mu byl Human design ve své ucelené podobě "předán“. Vzhledem ke svému vzdělání v oblasti fyziky, vysoké inteligenci a skeptickému přístupu k esoterickým věcem Ra důsledně aplikoval systém Human designu několik let ve svém životě, dokud si jeho správnost neověřil sám na sobě. Protože jasně viděl ohromný pozitivní přínos, který může Human design znamenat v životech ostatních lidí, začal tento systém v roce 1992 veřejně vyučovat.

Ra o svém zážitku téměř nemluví, neboť jak říká, původ tohoto systému není důležitý. Podstatná je jeho praktická aplikace v našem životě. Human design je navzdory svému mystickému původu logickým a pochopitelným systémem, jehož přínos si snadno můžete ověřit sami.

 

Co se považuje za čas narození?

Čas narození je moment, kdy je dítě poprvé celým svým tělem mimo tělo matky. Z tohoto hlediska je jedno, zda se jedná o porod přirozený, předčasný, nebo např. císařský řez.

 

Jak přesný je zapotřebí čas narození? A co když jej neznám?

Pokud neznáte přesný čas narození, nebo se na udaný čas nedá spolehlivě spolehnout, pracuji při tvorbě mapy s časovým rozpětím, např. 13-17 hod. Čím kratší rozpětí, tím lépe, ale raději uveďte rozpětí takové, aby byl skutečný čas narození zaručeně někdy v uvedené době. Postupuji potom tak, že si vygeneruji vaši mapu na začátku a na konci uvedené doby a porovnám změny. Většinou, v rozpětí +/- 2 hodiny, se v mapě nic moc nemění. Planety se pohubují kolem slunce relativně pomalu, nejrychleji se mění Měsíc, který projde během dne dvěma branami. Někdy i v rozpětí +/- 4 hodin zůstává mapa stejná. Jindy se zas změní i v rámci jednoho dne 3x typ, definují se centra a kanály, neboli změn je dost. Záleží na situaci a udaném rozpětí, zda mohu – a s jakou přesností – výklad pro vás vypracovat.

Pokud čas neznáte vůbec, vygeneruji cca 4 mapy na celý den od 00:01 do 23:59 a opět zkoumám, co se změnilo. V takovém případě většinou výklad nabídnout nemohu, ale někdy se i v rámci celého dne mapa změní tak, že jí do jisté míry číst mohu.

Pravidlo kterým se řídím je, že věci, které se mění, nekomentuji a nepopisuji. Nevím totiž, která varianta platí a raději o něčem hovořit nebudu, než abych vás zmátl.

Při objednávání výkladu do poznámky napište rozpětí, ve kterém jste se narodili, případně že čas vůbec nevíte. Ozveme se vám a řekneme, zda výklad jde či nejde udělat.

REKTIFIKACE: někteří astrologové, především védičtí (indická astrologie) umí tzv. rektifikaci, neboli určení času narození na základě 10ti zásadních a přelomových událostí z vašeho života. Potřebují co nejpřesnější datum kdy k nim došlo. Odkázat vás mohu na anglicky hovořící experty z Kanady, kteří si za tuto službu účtují $100 (cca 2.000 Kč).

 

Může se můj design změnit?

Ne, vás design je daný místem a časem vašeho narození a protože to se nezmění, váš design je stále stejný. Co se však mění, jsou vnější vlivy v závislosti na tom, kdo je vám nablízku a také na planetárních tranzitech. Tyto vnější vlivy na nás silně působí a naše vidění a vnímání světa a sebe sama se pod jejich vlivem mění. Naše chování se také mění podle toho, s kým jsme. Proto je tak důlěžité řídít se tím, co je ve vašem designu dané a neměnné: vaší strategií a autoritou.

 

Může mi Human design pomoci k více penězům, nebo lepší práci?

Peníze nejsou cílem, ale prostředkem. Když se ptáte na to, zda můžete mít víc peněz, zároveň myslíte na to, co si za ně koupíte: více knih, lepší byt, nové auto, dovolenou u moře... A nebo svobodu plynoucí z toho, že nemusíte dělat to co vás nebaví.

Pokud budete sami sebou, budete žít život který vám opravdu patří, a časem plně rozvinete své dary a talenty. To samo o sobě znamená, že budete v prostředí, kde je po vašich schopnostech bude poptávka, a také v prostředí, které vám vyhovuje. Práce přestane být “prací“ a peníze nebudou mít takovou váhu, jakou jim teď přisuzuje vaše Nepravé já, se všemi iluzemi o tom, co by kdyby. Odpověď tedy není jednoznačná. Budete-li naplno uplatňovat vaše dary, budete jedineční v tom, co děláte. To se pradvěpodobně v čistě účetním smyslu odrazí i na výši vašeho příjmu, ale také nemusí. Rozhodně to ale povede k většímu štěstí a naplnění, celkové spokojenosti a životu, který bude uspořádán vám přesně na míru - tedy tomu, co si obvykle lidé představují, když myslí na peníze.

 

Mohou se má bílá centra vybarvit?

Otevřená neboli nedefinovaná centra jsou ve vaší mapě nevybarvená, bílá. Jsou to oblasti, kde jdeme v životě do školy. Jsou to také místa, kde jsme velmi otevření nezdravému podmiňování a vnějším vlivům, které nás odvádí od naší pravdy a nás samých. Naše nepravé já se projevuje skrze ně a vede nás k jednání, které nám vyloženě škodí.

Jejich problematická podstata zůstane stejná, dokud se nezačnete rozhodovat v souladu s vaším designem. To je jediný způsob, jak definitivně zbavit naše Nepravé já vlády nad naším životem. I kdyby jste prošli různými terapiemi a pročistili své emoce a nánosy podmíněností z minula, pokud nebudete ctít svůj design a následovat svojí strategii a autoritu, brzy se objeví nové problémy. Stačí sledovat generátora, který iniciuje, nebo manifestora, který neinformuje. Ihned má problémy. Jako by se vše proti němu spiklo. A pokud se bude snažit překonat problémy silou vůle či vytrvalostí, může si k tomu ještě přivodit skvělé zdravotní komplikace.

I když žijete podle svého designu, vaše otevřená centra zůstanou otevřená. Nebudou však mít na vás a vaše rozhodnutí vliv.

 

Co je Inkarnační kříž (Incarnation cross)?

Brány, ve kterých se v mapě designu nachází Slunce a Země (horní dvě čísla červeném a černém sloupci po stranách mapy), představují hlavní témata našeho života. Společně vypráví příběh životního poslání, záměru našeho života a způsobu jeho projevu ve vnějším světě.

Slunce představuje ústřední životní téma; to, kde záříme; záměr, se kterým jsme přišli na svět. Země (která se v mandale nachází naproti Slunci) představuje rovnováhu a uzemnění; to co nám umožní náš záměr zhmotnit, materializovat.

Slunce a Země v našem designu tvoří 70 % toho, kým jsme. Tato kombinace se nazývá Inkarnační kříž a určuje naše životní poslání, záměr našeho života a jeho uzemnění. Jejich popis je součástí Základního výkladu.

Samostatný výklad Inkarnačního kříže, přímo zaměřený na téma životního poslání, je nástavbou Základního výkladu a momentálně jej nenabízím. Máte však možnost důkladně se s vaším Inkarnačním křížem seznámit a intenzivně prožít to, co vaším posláním je. Čtyřdenní seminář na toto téma se jmenuje Cesta hrdiny a pořádám jednou ročně v létě -  více informací naleznete zde.

Záznam webináře na téma Inkarnačního kříže (68 min) můžete shlédnout shlédnout zde.

 

Co určuje můj typ?

Náš typ je daný tím, 1) která centra jsou v našem designu definovaná a 2) jak jsou naše definovaná centra vzájemně propojená pomocí kanálů. (Reflektující typ nemá definovaná žádná centra.) Definovaná centra jsou v mapě vybarvená a nedefinovaná (otevřená) centra jsou bílá.

 

Jak to, že existují pouze 4 typy lidí? Přijde mi to, jako dávat lidi do škatulek.

Přestože náš genetický potenciál skýtá nekonečně možností a variací, i v rámci této rozmanitosti existuje jistá generalizace, čtyři základní skupiny, čtyři typy. Typ určuje strategii toho, jak přistupovat k dělání rozhodnutí. V rámci každého typu existuje nesčetné množství kombinací a rozlišení. V každé mapě je mnoho aspektů a mapa jde mnohem hlouběji, než je na první pohled patrné: každé centrum má několik bran (3-11), každá brána má 6 linií, každá linie dále 6 barev, každá barva 6 tónů a každý tón 5 základen. Každý je jedinečnou, unikátní kombinací aspektů svojí mapy. To co vidíte v mapě je opravdu jenom povrch – ale protože strategie a autorita je na povrchu, je to také to jediné, co opravdu potřebujete o sobě vědět pro harmonický pohyb životem.

 

Jak je to s dvojčaty?

Častá otázka se týká dvojčat či lidí narozených ve stejnou chvíli. Jak můžou mít stejnou mapu, když jsou každý jiný?

Odpověď zní, že mapa vašeho designu není mapou toho, kdo jste, ale mapou vašeho „dopravního prostředku“, vašeho těla. Mapuje energetické nastavení vašeho těla a ukazuje vám, jak jej lépe respektovat, jít cestou nejmenšího odporu a realizovat plně vaše dary a talenty.

Mapa se vypočte podle postavení planet, Slunce, Země a Měsíce v okamžiku narození a v praxi je celkem jedno, zda se někdo narodil v Aši, nebo Žilině, pokud se jedná o stejné časové pásmo. To znamená, že dva lidé narození ve stejný čas např. v jiném městě, nebo i dvojčata narozená pár minut od sebe, mají na první pohled mapu stejnou. Ve skutečnosti je toho v našem designu více než je vidět v mapě, takže i když mapa vypadá stejně, některé věci se mohou dost lišit – ale pro potřeby výše zmíněné otázky pojďme pracovat s příkladem, kdy se dvě mimina narodí v přesně stejnou chvíli.

Znamená to, že jejich těla (dopravní prostředky) jsou nastavená shodně. Neboli popis mapy a způsobu rozhodování je stejný pro oba z nich. Formující vlivy společnosti a především rodiny zásadně ovlivňují osobnost daného člověka, stejně tak jako pohlaví – ženy prochází jinými zkušenostmi než muži. Ale teoreticky, pokud jsou to jednovaječná dvojčata stejného pohlaví, narozená několik minut od sebe, vyrůstající ve stejné rodině, i tak se lidé od sebe samozřejmě liší a oni sami nejlépe vidí vzájemné rozdíly. V mapě nevyčtu kdo je inženýr a kdo zahradník, ale člověk obou profesí může mít lásku k dokonalé formě a estetičnu, nebo být skeptický a ničemu a priori nevěřit, nebo mu vyhovují fixní rytmy, nebo je náladový atd. a to vše v mapě vidět je. Jak se to vyjádří konkrétně a v jakých situacích, záleží na tom, jak se člověk rozhoduje, jaké volby dělá a jakými zkušenostmi si v životě prošel. Přesto, vrátím-li se zpět k našemu příkladu, popis mapy oněch dvojčat a správného způsobu rozhodování je platný pro oba z nich. Kdyby si jeden nechal udělat výklad, může ho druhému věnovat k narozeninám :)