BRÁNY A HEXAGRAMY

Tak jako astrologie dělí zvěrokruh na 12 znamení, rozděluje Human design mandalu na 64 bran, neboli hexagramů. Stejně jako má každé znamení svoji charakteristiku, i každá brána představuje určitý archetypální dar a talent. Každá brána, kterou máme ve svém designu aktivovanou (v malém kroužku) tedy představuje konkrétní dar, který v sobě neseme a který touží po projevení. Všech 64 bran v mandale Human designu dohromady představuje souhrn všech archetypálních darů a talentů, které coby lidé můžeme prožít a projevit.

Na Facebookové stránce Human design ČR+SR jsou zveřejněné popisy všech bran / hexagramů, spolu s ilustračním obrázkem. Chcete-li vědět, jaké brány (neboli archetypální dary a talenty) máte ve svém designu, vygenerujte si zdarma svoji mapu.

SOUVISLOST 64 BRAN / HEXAGRAMŮ S NAŠÍ DNA

Bran je celkem 64, stejně jako naše DNA obsahuje 64 "kodonů". Každý hexagram má v sobě 6 linek, stejně jako každý kodon DNA má v sobě 6 skupin aminokyselin. Tyto linky se dělí na dvě skupiny po třech: dolní a horní trigramy - stejně tak se 6 skupin aminokyselin v každém kodonu dělí na dvě skupiny po třech. O vztahu mezi I-ťingem a DNA vyšlo již několik knih. Jednotlivé aktivace v mapě designu souvisí tedy s aktivacemi jednotlivých částí naší DNA. 64 bran v mandale Human designu představuje tedy nejen souhrn všech darů a talentů, ale i kompletní genetický potenciál lidstva.

JAK SE ORIENTOVAT V POPISU BRAN / HEXAGRAMŮ

Názvy a popis bran/hexagramů jsou přeložené z knihy Rave I'Ching. Jak můžete těmto krátkým (a někdy záhadným) názvům/textům porozumět? Pojem brána a hexagram je v Human designu téměř zaměnitelný, neboli oba odkazují na totéž. Kromě klasických názvů z Knihy proměn (I-ťing) se však Human design používá další název brány, který se uvádí jako první (před lomítkem), zatímco "klasický" I-ťingový název jako druhý (za lomítkem). Pro znalce I-ťingu dodávám, že i klasické I-ťingové názvy jsou v některých případech (v originálním anglickém textu) lehce odlišné od ustáleného anglického překladu, proto se občas odlišuje i český překlad.

Pokud jste někdy četli čínskou Knihu proměn (I-ťing), mohli jste vidět, jak jsou jednotlivé hexagramy popsané velmi poeticky, často až nesrozumitelně. Existuje proto také celá řada komentářů. Tyto komentáře se v Human designu nepoužívají. I tak však není snadné některým názvům a popisům bran rozumět. Stejně tak jako v klasickém I-ťingu není někdy plný význam daného hexagramu na první pohled zřejmý a jeho porozumění vyžaduje rozjímání, představivost a studium.

Jako příklad uvádím bránu 50 : 

Brána 50 (Slezina)
HODNOTY / KOTEL
"Význam historické kontinuity. Hodnoty, které slouží a obohacují přítomnost a budoucnost." Ustanovení či odmítnutí společenských hodnot a zodpovědností. Zákonodárce.

Za číslem brány uvádím do závorky jméno centra, ve kterém se brána nachází. Pod jménem brány následuje (v uvozovkách) základní popis brány, neboli vyjádření esence onoho daru: "Význam historické kontinuity. Hodnoty, které slouží a obohacují přítomnost a budoucnost." Základní popis brány bývá někdy náročný na porozumění. Pod základním popisem proto následuje věta či souvětí, které danou bránu popisuje uchopitelnějším způsobem:Ustanovení či odmítnutí společenských hodnot a zodpovědností. Zákonodárce.

Nejdůležitější brány vašeho designu jsou první dvě ve sloupci vlevo i vpravo nahoře, neboli brány definovaném Sluncem a Zemí. Slunce představuje impulz, se kterým jsme se zrodili, důvod naší inkarnace. Země pak to, co nás uzemní a pomůže v naplnění tohoto tvůrčího impulzu. Slunce a Země dohromady vytváří tzv. Inkarnační kříž.

Nic v nás (v našem designu) nefunguje samostatně, naopak - vše je propojené do jednoho celku. Jak konkrétně se daná brána projevují v našem životě záleží na tom, které další brány jsou v mapě aktivované. Energie dané brány je sama o sobě neutrální - pouze způsob a okolnosti jejího vyjádření určí, zda vám přinese naplnění, nebo např. frustraci, vztek či zklamání. Vše záleží na tom, do jaké míry následujeme přirozené projevy své energie.

BRÁNY A HEXAGRAMY

Tak jako astrologie dělí zvěrokruh na 12 znamení, rozděluje Human design mandalu na 64 bran, neboli hexagramů. Stejně jako má každé znamení svoji charakteristiku, i každá brána představuje určitý archetypální dar a talent. Každá brána, kterou máme ve svém designu aktivovanou (v malém kroužku) tedy představuje konkrétní dar, který v sobě neseme a který touží po projevení. Všech 64 bran v mandale Human designu dohromady představuje souhrn všech archetypálních darů a talentů, které coby lidé můžeme prožít a projevit.

Na Facebookové stránce Human design ČR+SR jsou zveřejněné popisy všech bran / hexagramů, spolu s ilustračním obrázkem. Chcete-li vědět, jaké brány (neboli archetypální dary a talenty) máte ve svém designu, vygenerujte si zdarma svoji mapu.

SOUVISLOST 64 BRAN / HEXAGRAMŮ S NAŠÍ DNA

Bran je celkem 64, stejně jako naše DNA obsahuje 64 "kodonů". Každý hexagram má v sobě 6 linek, stejně jako každý kodon DNA má v sobě 6 skupin aminokyselin. Tyto linky se dělí na dvě skupiny po třech: dolní a horní trigramy - stejně tak se 6 skupin aminokyselin v každém kodonu dělí na dvě skupiny po třech. O vztahu mezi I-ťingem a DNA vyšlo již několik knih. Jednotlivé aktivace v mapě designu souvisí tedy s aktivacemi jednotlivých částí naší DNA. 64 bran v mandale Human designu představuje tedy nejen souhrn všech darů a talentů, ale i kompletní genetický potenciál lidstva.

JAK SE ORIENTOVAT V POPISU BRAN / HEXAGRAMŮ

Názvy a popis bran/hexagramů jsou přeložené z knihy Rave I'Ching. Jak můžete těmto krátkým (a někdy záhadným) názvům/textům porozumět? Pojem brána a hexagram je v Human designu téměř zaměnitelný, neboli oba odkazují na totéž. Kromě klasických názvů z Knihy proměn (I-ťing) se však Human design používá další název brány, který se uvádí jako první (před lomítkem), zatímco "klasický" I-ťingový název jako druhý (za lomítkem). Pro znalce I-ťingu dodávám, že i klasické I-ťingové názvy jsou v některých případech (v originálním anglickém textu) lehce odlišné od ustáleného anglického překladu, proto se občas odlišuje i český překlad.

Pokud jste někdy četli čínskou Knihu proměn (I-ťing), mohli jste vidět, jak jsou jednotlivé hexagramy popsané velmi poeticky, často až nesrozumitelně. Existuje proto také celá řada komentářů. Tyto komentáře se v Human designu nepoužívají. I tak však není snadné některým názvům a popisům bran rozumět. Stejně tak jako v klasickém I-ťingu není někdy plný význam daného hexagramu na první pohled zřejmý a jeho porozumění vyžaduje rozjímání, představivost a studium.

Jako příklad uvádím bránu 50 : 

Brána 50 (Slezina)
HODNOTY / KOTEL
"Význam historické kontinuity. Hodnoty, které slouží a obohacují přítomnost a budoucnost." Ustanovení či odmítnutí společenských hodnot a zodpovědností. Zákonodárce.

Za číslem brány uvádím do závorky jméno centra, ve kterém se brána nachází. Pod jménem brány následuje (v uvozovkách) základní popis brány, neboli vyjádření esence onoho daru: "Význam historické kontinuity. Hodnoty, které slouží a obohacují přítomnost a budoucnost." Základní popis brány bývá někdy náročný na porozumění. Pod základním popisem proto následuje věta či souvětí, které danou bránu popisuje uchopitelnějším způsobem:Ustanovení či odmítnutí společenských hodnot a zodpovědností. Zákonodárce.

Nejdůležitější brány vašeho designu jsou první dvě ve sloupci vlevo i vpravo nahoře, neboli brány definovaném Sluncem a Zemí. Slunce představuje impulz, se kterým jsme se zrodili, důvod naší inkarnace. Země pak to, co nás uzemní a pomůže v naplnění tohoto tvůrčího impulzu. Slunce a Země dohromady vytváří tzv. Inkarnační kříž.

Nic v nás (v našem designu) nefunguje samostatně, naopak - vše je propojené do jednoho celku. Jak konkrétně se daná brána projevují v našem životě záleží na tom, které další brány jsou v mapě aktivované. Energie dané brány je sama o sobě neutrální - pouze způsob a okolnosti jejího vyjádření určí, zda vám přinese naplnění, nebo např. frustraci, vztek či zklamání. Vše záleží na tom, do jaké míry následujeme přirozené projevy své energie.